Bedankt - Uw download van "De responsieve retailer"

Hoe u als retail organisatie een veerkrachtige organisatie opbouwt

Bedankt voor het downloaden van " De responsieve retailer: flexibel, datagedreven en gericht op ervaringen”. Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in het aanvullende onderzoek van Oxford Economics: “Leidinggeven vanuit purpose: hoe de best draaiende organisaties hun sociale, strategische en milieudoelstellingen integreren”.

Onze bevindingen van een wereldwijd onderzoek onder 3.000 senior executives tonen een verband aan tussen systeemdenken en bedrijfsresultaten.

We vonden ook aanwijzingen dat voor succesvolle purpose programma’s een duidelijke relatie met de organisatiedoelen nodig is. Lees nu over kansen en uitdagingen op weg naar een gedefinieerde missie.

 Digital
sap
SAP

Share content on email

Share