Inleiding in Contract Lifecycle Management

Ontdek hoe Contract Lifecycle Management (Contractlevenscyclusmanagement of kortweg CLM) helpt bij het verhogen van de productiviteit, het vergroten van de transparantie en het beperken van risico's tijdens het contractproces.

Contracten vormen de basis voor het genereren van inkomsten, dus het is van cruciaal belang dat bedrijven een proces hebben dat ervoor zorgt dat contracten tijdig worden ondertekend, risico's worden geminimaliseerd en verplichtingen worden nagekomen. In ons eBook leert u hoe bedrijven CLM-oplossingen gebruiken om sneller inkomsten te genereren door het contractproces met 75 procent te verkorten. Ook krijgt u inzicht in de best practices van CLM om de productiviteit te verhogen, evenals het:

  • stroomlijnen van samenwerking bij het contractproces tussen alle afdelingen
  • optimaliseren van het proces en de naleving d.m.v. rapportage en analyse
  • versnellen van de totale verkoopcyclus door CLM-oplossingen te integreren met andere verkoopapplicaties

 Digital
DocuSign

Share content on email

Share