Digitalt, hållbart och erfarenhetsdrivet: Hur små och medelstora organisationer kan förbereda sig för den nya ekonomin.

Små och medelstora företag är ryggraden i vår globala ekonomi och utgör över 95% av alla företag. Vill du veta hur högpresterande små och medelstora företag förbereder sig för den nya ekonomin och överträffar marknadsförändringar?
 
Små och medelstora företag har en unik möjlighet att fastställa nya standarder för kundupplevelsen, modifiera sina affärsmodeller och innovera i snabb takt.
 
Att transformera verksamheten kring ny teknik och mänskliga erfarenheter kommer att vara avgörande för hållbarhet och tillväxt under de kommande åren.
 
Upptäck hur högpresterande små och medelstora företag ökar företagets hållbarhet för att styra sig igenom störningar och dra nytta av nya möjligheter. Denna rapport är baserad på global forskning utförd av Oxford Economics på prioriteringarna, utmaningarna, strategierna och den digitala utvecklingen av 2 000 små och medelstora företag.

 

 Digital
SAP

Share content on email

Share