Internet of Things - Digital Edge Playbook

W celu odniesienia sukcesu, infrastruktura przedsiębiorstw względem IT musi zostać ponownie zbudowana. Umieszczanie platform internetowych (IoT) na krawędziach technologii cyfrowej, umożliwia przedsiębiorstwom przechwytywanie danych oraz podejmowanie odpowiednich kroków wynikających z tych informacji. Łączenie systemów i procesów internetowych na krawędziach technologii cyfrowej, przy użyciu rozproszonych najbliższych użytkownikom punktów kontrolnych, sieć, aplikacje, sieci mobilne oraz serwisy cloud, umożliwiają wydajność, bezpieczeństwo oraz skalowalność potrzebną do zaspokojenia potrzeb przedsiębiorstw oraz klientów, również zyskując większą wartość jako przedsiębiorstwo cyfrowe.

W niniejszym podręczniku opisano, w jaki sposób firmy mogą wdrażać platformy internetowe (IoT) w celu usprawnienia operacji i zwiększenia zadowolenia użytkowników. Pokazuje, jak:

  • Umieszczenie rozproszonych rozwiązań i połączenie ich z technologiami cyfrowymi przyspiesza tworzenie dokładniejszych informacji.
  • Bezpośrednie połączenie z sieciami, systemami chmurowymi i ekosystemami przemysłowymi przyspiesza dostarczanie rozwiązań na rynku internetowym (IoT).

 Internet of Things
Equinix

Share content on email

Share