Tiedätkö miten yritykset ovat vähentäneet kustannuksiaan ja menojaan 42 prosentilla?

SAP:n sponsoroimassa Oxford Economics -tutkimuksessa havaittiin, että keskisuuret yritykset hyötyivät toisiinsa liittyvästä liiketoimintamallista:

  • 42 % on vähentänyt kustannuksiaan ja menojaan
  • 41 % integroiduilla lahjakkuus- ja työvoimastrategioilla raportoi asiakaskokemuksen parantuneen
  • 35 % integroiduilla tiedonkeruu- ja analysointivälineillä sanoo, että se on parantanut heidän päätöksentekoaan
  • Yritykset, jotka ovat pisimmällä toisiinsa sidoksissa olevan johtamisen lähestymistavan omaksumisessa raportoivat yleensä parempia tuloksia liikevaihdon kasvun, asiakkaiden sitoutumisen ja työntekijöiden tuottavuuden osalta.

Lue Oxford Economicsin viimeisin raportti "The Interconnected Business" löytääksesi neljä keskeistä suositusta, jotka voivat auttaa organisaatiotasi saavuttamaan edellä kuvattuja vastaavia tuloksia.

 

 Digital
SAP

Share content on email

Share