People-Centric Business voor duurzame groei: Een frisse visie op Human Capital Management

IDC-onderzoek geeft aan dat het transformeren van de klantervaring afhankelijk is van het transformeren van de werknemerservaring. De reden hiervoor is eenvoudig. Klanten eisen tegenwoordig een persoonlijke service en flexibiliteit, en om aan deze toenemende verwachtingen te voldoen, moet ook de personeelservaring veranderen.

Mensen centraal stellen in uw bedrijf is eenvoudig te bespreken, maar vaak moeilijk te bereiken. In tijden dat u geconfronteerd wordt met verandering is het zeer belangrijk om u zich te richten op uw mensen.

In de InfoBrief van IDC, "People-Centric Business for Sustained Growth: A Fresh Vision for Human Capital Management", leert u hoe u:

  • Ervoor te zorgen dat uw bedrijf een aantrekkelijke werkbestemming wordt en het beste talent over de hele wereld aantrekt en behoudt.
  • Een omgeving te creëren waarin uw werknemers het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van een gemeenschap om ze betrokken en in lijn te houden met de bedrijfsvisie
  • Uw goed opgeleide personeel te belonen en dit te gebruiken als concurrentievoordeel.

 Digital
SAP

Share content on email

Share