Ønsker du kunnskap om hvordan selskaper har redusert sine kostnader og utgifter med 42%?

I en forskningsstudie utført av Oxford Economics, sponset av SAP, har man funnet ut at mellomstore selskaper drar nytte av en sammenkoblet forretningstilnærming:

  • 42% har redusert sine kostnader og utgifter
  • 41% av de med integrerte talent- og arbeidsstrategier rapporterer forbedringer i kundeopplevelsen
  • 35% av de med integrerte datainnsamlings- og analyseverktøy sier at det har deres forbedret beslutningsprosesser
  • Bedrifter som har kommet lengst i å benytte seg av en sammenkoblet ledelsesmetode rapporterer bedre resultater i form av omsetningsvekst, kundeengasjement og ansattes produktivitet.

Les den siste rapporten fra Oxford Economics, 'The Interconnected Business', for å oppdage fire viktige anbefalinger som kan hjelpe organisasjonen din til å oppnå lignende resultater som beskrevet ovenfor.

 Digital
SAP

Share content on email

Share