Har du någon någonsin funderat över hur vissa företag har kunnat sänka sina kostnader och utgifter med 42 %?

Enligt ett forskningsprojekt utfört av Oxford Economics, och sponsrat av SAP, har mellanstora företag lärt sig att dra nytta av fördelarna med en mer integrerad metod:

  • 42% har lyckats sänka sina kostnader och sina utgifter
  • 41% av företag med integrerade talang- och arbetskraftstrategier rapporterar att kundupplevelserna har förbättrats
  • 35% som har integrerad datainsamling och analysverktyg anger att deras beslutsfattande har förbättrats till följd av detta
  • De företag som har kommit längst när det gäller att implementera mer integrerade arbetsmetoder har en tendens att uppnå bättre resultat när det gäller ökad omsättning, kundengagemang och produktivitet bland medarbetarna.

Läs den senaste rapporten från Oxford Economics, ‘The Interconnected Business,’ och upptäck hur fyra enkla rekommendationer kan hjälpa din organisation att uppnå resultat liknande de som beskrivs ovan.

 Digital
SAP

Share content on email

Share