Digitalt, stabilt og erfaringsbasert: Hvordan små og mellomstore virksomheter kan forberede seg på den nye økonomien.

Små og mellomstore bedrifter (SMB) danner ryggraden i vår globale økonomi, og utgjør over 95 % av all virksomhet. Vil du vite hvordan de beste SMB-ene forbereder seg på den nye økonomien og leder markedsendringene?
 
Små og mellomstore bedrifter står i særstilling når det gjelder å angi nye standarder for kundeopplevelse, modifisere forretningsmodeller og foreta raske innovasjoner.
 
Det å kunne omforme virksomheten rundt nye metoder og personlig erfaring vil være livsviktig for å tåle forandringer og vekst i årene som kommer.
 
Finn ut hvordan de beste SMB-ene øker bedriftenes tåleevne for å kunne styre gjennom vanskeligheter og dra nytte av nye muligheter. Denne rapporten er basert på global forskning utført av Oxford Economics når det gjelder prioriteter, utfordringer, strategier og digital framgang i 2000 små og mellomstore bedrifter.

 

 Digital
SAP

Share content on email

Share