De voordelen van een onderling verbonden organisatie in de publieke sector

De uitdaging om met krappe budgetten de verwachtingen van burgers en werknemers te managen, is niet nieuw voor openbare dienstverleners. En de afgelopen maanden hebben aangetoond dat snel reageren op onvoorziene uitdagingen een holistische benadering vereist. Die holistische benadering staat ook bekend als systeemdenken, waar een sterke digitale basis noodzakelijk is.

Om dit onderwerp verder te onderzoeken, ondervroegen SAP en Oxford Economics samen 3.000 senior executives, waaronder 300 leiders uit de publieke sector. In het rapport leest u meer over deze sleutels tot succes:

  • Processen vereenvoudigen om complexiteit te verminderen
  • Prioriteit geven aan ervaringen voor medewerkers en burgers
  • Veilige gegevensuitwisseling stimuleren tussen overheidspartners en partners uit de particuliere sector

Lees het rapport van Oxford Economics om te ontdekken hoe u systeemdenken in kunt zetten om succesvol te blijven in deze tijd.

 Digital
sap
SAP

Share content on email

Share