Czy na pewno podejmujesz najlepsze decyzje? Pytania i odpowiedzi na gorące tematy

Sposób, w jaki większość banków próbuje zwiększyć wydajność, przypomina chodzenie po ciemnym pokoju ze słabą latarką. Widząc tylko kilka kroków do przodu w jednym kierunku, wybierają i testują nową strategię. Jeśli się powiedzie, wdrażają ją i zaczynają od nowa.

 Digital
FICO

Share content on email

Share