Bedankt - Uw download van "De onderling verbonden industriële producent”

Bedankt voor het downloaden van "De onderling verbonden industriële producent”. Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in het aanvullende onderzoek van Oxford Economics: "Leading with purpose: hoe de beste organisaties sociale en strategische doelen integreren".

Onze bevindingen van een wereldwijd onderzoek onder 3.000 senior executives tonen een verband aan tussen systeemdenken en bedrijfsresultaten.

We vonden ook aanwijzingen dat voor succesvolle purpose programma’s een duidelijke relatie met de organisatiedoelen nodig is. Lees nu over kansen en uitdagingen op weg naar een gedefinieerde missie.

 Digital
sap
SAP

Share content on email

Share