Badania Firmy Veritas Dotyczące Odporności Na Oprogramowanie Wymuszające Okup W Rejonie EMEA

Globalny wzrost liczby osób pracujących z domu w tym roku spowodował, że znacznie zwiększyła się częstotliwość ataków ransomware, które stanowią główny problem dla każdej firmy.

Aby sprawdzić słabe punkty ochrony przed oprogramowaniem ransomware, firma Veristas przeprowadziła ogólnoświatowe badania w celu oceny odporności na ataki ransomware.

Oto niektóre z najważniejszych punktów naszego badania przeprowadzonego wśród firm w Polsce:

  • 63% ankietowanych menedżerów w Polsce jest zdania, że ich bezpieczeństwo korporacyjne nie nadąża za rosnącą złożonością IT.
  • 24% wszystkich ankietowanych polskich firm przynajmniej raz doświadczyło ataków ransomware.
  • 39% ankietowanych polskich firm przetestowało swoje plany odtwarzania po awarii w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

 Digital
veritas
Veritas

Share content on email

Share