7 digitale best practices voor juridische professionals

Branche-experts voorspellen dat succesvolle ondernemingen binnenkort alle transacties 100% digitaal verwerken. De grootste uitdaging is om op de juiste manier te digitaliseren. De meeste bedrijven zullen dit stapsgewijs moeten doen.

TodaysGeneralCounsel.com adviseert organisaties zich te richten op een ondernemingsbrede strategie voor informatiegovernance, die door de IT-afdeling is ontwikkeld in samenwerking met de juridische afdeling, archiefmedewerkers en belanghebbenden in het bedrijf. Dit verbetert de governance, het risicobeheer en de nalevingsprogramma's.

In dit document geven we zeven belangrijke best practices voor juridische teams om hun digitale transformatie zo waardevol mogelijk te maken.
 Digital
DocuSign

Share content on email

Share