2018 State of the Enterprise Datacenter - Svenska

Vad händer egentligen i datacentret, i molnet och inom IT i allmänhet? Såväl evolution som revolution. Då molnet fortsätter sin
marsch in i affärsvärlden och den hyperkonvergerade infrastrukturen fortsätter integreras i datacentret är det naturligt – och
viktigt – att förstå hur människor känner angående dessa teknologier och de konsekvenser som de har.

Då IT-området fortsätter sin oundvikliga resa in i framtiden uppkommer dessutom frågor kring vilka verktyg och tjänster som
kommer att hamna i toppen av pyramiden – och vilka som kommer att bli mindre populära.

Denna rapport ger svar på de viktiga frågorna: Var är organisationer på sin resa till molnet? Förstår organisationer verkligen vad "moln" betyder? Hur långt längs vägen är organisationer med avseende på datacenterets operativa löptid?

 

 Digital

Send to Other

Share